English   Srpski

Folder Архива

Toggle Title Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta za oblast Proizvodno mašinstvo Download
pdf Konkurs za izbor u zvanje docenta za oblast Teorija konstrukcija Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za oblast Proizvodno mašinstvo Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta za oblast Proizvodno mašinstvo Download
pdf Konkurs za izbor u zvanje docenta za oblast Geomehanika i saobraćajnice Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta za oblast Proizvodno mašinstvo Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Toplotna tehnika i zaštita životne sredine Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Tehnička fizika Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za oblast Proizvodni i obradni procesi Download
pdf Konkurs za izbor u zvanje redovnog profesora za oblast Automatsko upravljanje, fluidna tehnika i merenje Download
pdf Konkurs za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za oblast Mehanika i mehanizmi Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za oblast Mašinski materijali Download
pdf Konkurs za izbor u zvanje asistenta za oblast Mašinski elementi i konstruisanje Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za oblast Proizvodno mašinstvo Download
pdf Konkurs za izbor u zvanje docenta za oblast Automatsko upravljanje, fluidna tehnika i merenje Download
pdf Konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta za oblast Matematika Download
pdf Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta za oblast Urbanizam i zgradarstvo i projektovanje građevinskih objekata Download
pdf Konkurs za izbor saradnika u zvanje saradnika u nastavi za predmete Mehanika tla i fundiranje Download
pdf Конкурс за избор два сарадника у звање аистента за уже научне области Теорија конструкција и Хидротехника и саобраћајнице Download
pdf Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta za oblast Teorija konstrukcija i Hidrotehniku i saobraćajnice Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област: Механика деформабилног тела и отпорност конструкција на одређено време од 3 године са пуним радним временом. Download
pdf Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta sa doktoratom za oblast Primenjena mehanika Download
pdf Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta za Energetiku i zaštitu životne sredine i asistenta za Proizvodno mašinstvo Download
pdf Konkurs za izbor predavača u zvanje docenta za Energetiku i zaštitu životne sredine Download
pdf Konkurs za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za oblast Automatsko upravljanje i fluidna tehnika Download
pdf Konkurs za nastavnika engleskog jezika Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО - Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО - Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО - Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО - Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање редовног професора или ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Пријава кандидата од 07.07. до 22.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ - Пријава кандидата од 22.9. до 7.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадника у настави за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Производно машинство - Пријава кандидата од 27.10. до 4.11.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Теорија конструкција - Пријава кандидата од 27.10. до 4.11.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Производно машинство - Пријава кандидата од 27.10. до 4.11.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА - Пријава кандидата од 13.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Аутоматско управљање и флуидна техника - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Енергетика и заштита животне средине - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Производно машинство - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадника у настави за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Механизација и носеће конструкције - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадника у настави за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Железничко машинство - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ за ужу научну област ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА - Пријава кандидата од 23.3. до 7.4.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ за ужу научну област МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА СА ПРИМЕНАМА. Пријава кандидата од 11.5. до 26.5.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ И ФЛУИДНА ТЕХНИКА. Пријава кандидата од 11.5. до 26.5.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Пријава кандидата од 22.06. до 07.07.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ за ужу научну област МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА СА ПРИМЕНАМА. Пријава кандидата од 20.7. до 28.7.2022. године. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ за ужу научну област ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Пријава кандидата од 17.08. до 01.08.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО. Пријава кандидата од 31.08. до 08.09.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО. Пријава кандидата од 31.08. до 08.09.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног једног наставника у звање доцента за научну област ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ХИДРОТЕХНИКА Пријава кандидата од 17.08. до 01.09.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Пријава кандидата од 28.9. до 13.10.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ И ФЛУИДНА ТЕХНИКА. Пријава кандидата од 28.9. до 13.10.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ГЕОМЕХАНИКА И САОБРАЋАЈНИЦЕ. Пријава кандидата од 21.9. до 29.9.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање редовног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ И ФЛУИДНА ТЕХНИКА. Пријава кандидата од 14.9. до 29.9.2022. године. Download
pdf Конкурс за избор два сарадника у звање асистента за научну област МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ за ужу научну област МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА СА ПРИМЕНАМА. Пријава кандидата од 9.11. до 17.11.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област МЕХАНИЗАЦИЈА И НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. Пријава кандидата од 9.11. до 17.11.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област ФИЗИЧКЕ НАУКЕ ужу научну област ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА. Пријава кандидата од 9.11. до 17.11.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО. Пријава кандидата од 7.12. до 15.12.2022. године. Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ за ужу научну област ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ. Пријава кандидата од 7.12. до 15.12.2022. године. Download
pdf Конкурс за избор једног сaрадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ужу научну област МЕХАНИЗАЦИЈА И НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. Пријава кандидата од 6.9. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ужу научну област МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТРУИСАЊЕ. Пријава кандидата од 6.9. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Пријава кандидата од 30.8. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО. Пријава кандидата од 30.8. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРИМЕЊЕНА ИНФОРМАТИКА У ИНЖЕЊЕРСТВУ са 50% радног времена. Пријава кандидата од 30.8. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор два наставника у звање доцента за научну област РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ за ужу научну област ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ. Пријава кандидата од 30.8. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање редовног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА. Пријава кандидата од 25.10. до 9.11.2023. године. Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас