English   Srpski

Тешка машиноградња

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву традиционално, сваке треће године, организује међународну научну конференцију HEAVY MACHINERY, посвећену тешкој машиноградњи. На конференцији се окупља велики број домаћих и иностраних стручњака који презентују своје научноистраживачке резултате, размењују идеје и формирају планове за будућа истраживања.

Током неколико деценија постојања, ова конференција је постала призната, како у домаћим, тако и у иностраним оквирима, што је препознато и од стране ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја које традиционално подржава њену организацију.

У оквиру тематских секција, на конференцији се презентују истраживања и научни радови из области грађевинске и транспортне механизације, производног машинства, аутоматског управљања и флуидне технике, примењене механике, железничког машинства, топлотне технике и заштите животне средине и грађевинског инжењерства. Истраживања се баве широким спектром тема са циљем доприноса развоју и унапређењу области тешке машиноградње у Србији и шире.

Више информација о конференцији доступно је на сајту: http://www.hm.kg.ac.rs/

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас