Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Студије

Врсте и нивои студија

На Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву изводе се академске студије, на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа. 

Академске студије организују се и изводе као:

1) основне академске студије, које трају три године, и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова. Студент који заврши основне академске студије, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области. 

2) дипломске академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова. Студент који заврши дипломске академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области.

2) мастер академске студије, које трају две године, и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ). Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив "мастер" са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области.

3) докторске академске студије, које трају најмање три године, и чијим се завршетком стиче најмање 180 ЕСПБ бодова (укупно 480 ЕСПБ). Студент који заврши докторске академске студије трећег степена стиче научни назив "доктор наука" са назнаком области.

 

 

Просторни и технички ресурси

Kвалитетно образовањe остварује се захваљујући и значајним просторним и техничким ресурсима факултета:

 • Два амфитеатра и преко двадесет учионица за наставу и самостално учење студената.
 • Библиотека са читаоницом,
 • Десетак лабораторија,
 • Две специјализоване рачунарске учионице, које студенти користе још од прве године студија, како за праћење наставе, тако и за израду сопствених пројеката,
 • Два интерент сокака са 30 рачунара за слободан приступ интернету,
 • Рачунарска мрежа запослених и студената са око 100 повезаних рачунара,
 • Сала за презентације дипломских, мастер и докторских радова,
 • Студентске просторије за њихове активности, информисање, дружење и спорт, кафе-клуб, 
 • Скриптарница за штампање и продају наставне литературе,
 • Преко 20 кабинета и канцеларија за запослене у настави и у службама посвећеним студентима и раду факултета.

 

 

 

 

Print Email

 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Leoni
 • Logo Czrkg
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls

  FMGKV

  Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

  Доситејева 19, 36000 Краљево
  Република Србија

  +381 (0)36 383 269

  Пратите нас