English   Srpski

Студије

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву изводе се академске студије, на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа. 

Врсте и нивои студија

Академске студије организују се и изводе као:

1) основне академске студије, које трају три године, и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова. Студент који заврши основне академске студије, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области. 

2) дипломске академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова. Студент који заврши дипломске академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области.

2) мастер академске студије, које трају две године, и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ). Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив "мастер" са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области.

3) докторске академске студије, које трају најмање три године, и чијим се завршетком стиче најмање 180 ЕСПБ бодова (укупно 480 ЕСПБ). Студент који заврши докторске академске студије трећег степена стиче научни назив "доктор наука" са назнаком области.

Студијски програми

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас