English   Srpski

Усавршавање

  img03   img02  


Током пројекта SENVIBE је свих осам наставника и сарадника који су били чланови пројектног тима прошло обуке које су организовале институције које су биле учесници пројекта:

  • КТХ Универзитет, Стокхолм, 9-12. јун 2019.
  • Универзитет у Саутхемптону, Саутхемптон, 1 5.12.2019.
  • Универзитет у Нишу, Ниш, 12-13.6.2021.
  • Универзитет у Крагујевцу и Универзитет у Саутхемптону, Краљево, 14-15.6.2022.
  • КТХ Универзитет, Стокхолм, 15-22. мај 2022.

img31

Учесници обуке у Стокхолму јуна 2019.

img32

Учесници обуке у Саутхемптону децембра 2019.

img33

Учесници обуке у Нишу јуна 2020.

 

img34 img35

Учесници обука у Краљеву јуна 2022. 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас