Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

Библиотека Факултета

Библиотека Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву

 

Фонд библиотеке

Библиотека Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву у свом фонду више од 9 000 библиотечких јединица (уџбеника, монографских публикација, часописа и др.). Фонд библиотеке обухвата и ранијих година одбрањене  дипломске, магистарске и мастер радове, као и докторске дисертације. Уколико у фонду библиотеке нема публикације која је студенту неопходна за рад, могуће је наручити је из било које факултетске библиотеке помоћу међубиблиотечке позајмице.

Услови коришћења

Корисници библиотеке су студенти и професори Факултета. Речници, енциклопедије, лексикони и др. тј. све што спада у референсну збирку, могу се позајмити само на један дан уз обавезно  остављање личних докумената (индекс и личну карту). Богатство и разноврсност података садржаних у Референсној збирци омогућава брз и квалитетан извор информација.

Радно време 

Библиотека је отворена за рад са студентима и професорима сваког радног дана од  8-15 часова.

Контакт

 • Милена Гочобија, библиотекар

       E-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дародавци

Факултет за машинство и грађевинарство са захвалношћу памти дародавце који су својим поклонима обогатили фонд Библиотеке (наведени по хронолошком реду):

Цењене колеге са других факултета и универзитета

 • Проф. др Љубомир Грујић
 • Проф. др Душан Мићевић
 • Проф. др Бранко Обровић
 • Проф. др Ненад Павловић
 • Проф. др Слободан Дајовић

Поштовани пријатељи факултета

 • Инг. Љубодраг Протић
 • Г-дин Драган Николић
 • Инг. Драгослав Аџић
 • Др Милан Матијевић

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Наставници и сарадници факултета

Проф. др Љубомир Лукић

Print Email

 • Logo Leoni
 • Logo HM
 • Logo Czrkg
 • Logo Eduroam
 • Logo Amres
 • Logo Euraxes
 • Baner Amadam
 • Baner Senvibe
 • Baner Horizon
 • Logo Impuls
 • Tehnička

  Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram