English   Srpski

Прикупљање писмених понуда

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу расписује оглас ради давања у закуп непокретности у својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда.

Continue Reading

Print

Посета Катедре за мехатронику ФТН Чачак

Чланови Катедре за мехатронику Факултета техничких наука у Чачку су у оквиру сарадње са Катедром за производно машинство Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, посетили наш Факултет у среду, 14.12.2022. године.

Continue Reading

Print

Потписан уговор о сарадњи

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву потписао је 20.12.2022. године уговор о пословно-техничкој сарадњи са кинеском компанијом ''PUNAI doo Kraljevo'' која послује у саставку кинеске компаније ''PRCO''.

Continue Reading

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас