English   Srpski

Упис

ФМГ Краљево право је место за све оне који брину о квалитету свог образовања и размишљају о будућности и могућностима које им образовање пружа. На нашем Факултету студенти већ 60 година стичу актуелна знања и вештине, које их оспособљавају за реалне потребе будућег занимања. ФМГ Краљево посебно стимулише креативност и иновативност студената; отворен је и спреман да подржи њихове идеје и иницијативе. Дипломирани студенти ФМГ брзо се запошљавају у привреди, државним или привредним институцијама, научно - истраживачким и образовним установама у Републици Србији, али и шире. На Факултету студира преко 500 студената на свим нивоима академских студија, од основних до докторских. Студенти се могу уписати на један од три студијска програма:

  • Машинско инжењерство;
  • Грађевинско инжењерство и
  • Инжењерство заштите на раду.

Факултет располаже са 4.500 m2 простора, од чега се око 2.000 m2 односи на амфитеатре, учионице, лабораторије и библиотеку са читаоницом. У оквиру Факултета су и просторије Студентског парламента, као и Студентски клуб. Факултет је опремљен најсавременијом информационом опремом и, преко локалне оптичке инсталације, повезан је на Академску мрежу Србије (АМРЕС).

У прву годину основних академских студија се може уписати лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из математике. Право на рангирање ради уписа има кандидат који је положио пријемни испит, односно, остварио најмање 51 бод за упис у прву годину. Редослед се утврђује на основу збира бодова који носи општи успех постигнут у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

pdfОпште одредбе уписа на Основне академске студије

За све информације можете нас контактирати путем:

телефона (036) 383 377, 383 378;

Е-поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Знање јесигуран пут!

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас