Folder Закони и остали државни акти из области високог образовања

Documents

Select Toggle Наслов
pdf Закон о високом образовању
pdf Закон о науци и истраживањима
pdf Закон о дуалном моделу студија у високом образовању
pdf Посебан колективни уговор за високо образовање
pdf Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета
pdf Европски систем преноса бодова у високом школству
pdf Болоњска декларација

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас