English   Srpski

Folder Дозвола за рад и уверења о акредитацији

Toggle Title Download
pdf Решење о акредитацији ОАС - Информационе технологије и системи - 2024 Download
pdf Решење о измени дозволе за рад - МАС Машинско инжењерство - 2024. година Download
pdf Решење о измени дозволе за рад - 2023. година Download
pdf Решење о допуни и измени дозволе за рад - 2021. година Download
pdf Решење о допуни дозволе за рад 2020 Download
pdf Решење о допуни дозволе за рад 2015 Download
pdf Дозвола за рад 2013 Download
pdf Дозвола за рад 2010 Download
pdf Уверење о акредитацији установе Download
pdf Уверење о акредитацији ОАС - Машинско инжењерство - 2020 Download
pdf Уверење о акредитацији МАС - Машинско инжењерство - 2020 Download
pdf Допуна уверења о акредитацији студијског програма МАС - Машинско инжењерство за остваривање модула Производно машинство по дуалном моделу студија Download
pdf Уверење о акредитацији ДАС - Машинско инжењерство - 2020 Download
pdf Уверење о акредитацији ОАС - Грађевинско инжењерство - 2023 Download
pdf Уверење о акредитацији ОАС - Грађевинско инжењерство - 2016 Download
pdf Уверење о акредитацији ОАС - Инжењерство заштите на раду - 2019 Download
pdf Уверење о акредитацији ОАС - Информационе технологије и системи - 2024 Download
pdf Уверење о акредитацији НИО 2020 Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас