English   Srpski

Folder Закони и остали државни акти из области високог образовања

Documents

Select Toggle Title Download
pdf Закон о високом образовању Download
pdf Закон о науци и истраживањима Download
pdf Закон о дуалном моделу студија у високом образовању Download
pdf Посебан колективни уговор за високо образовање Download
pdf Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета Download
pdf Европски систем преноса бодова у високом школству Download
pdf Болоњска декларација Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас