Folder Извештаји о научној заснованости теме

Documents

Select Toggle Title
pdf Izveštaj komisije kandidata Gorana Boškovića
pdf Izveštaj komisije kandidata Aleksandra Vranića
pdf Izveštaj komisije kandidata Spasoje Trifković
pdf Извештај комисије за кандидата Миодрага Миленковића Бабића
pdf Извештај комисије за кандидата Ненад Стојић
pdf Извештај комисије за кандидата Милоша Николића
pdf Извештај комисије за кандидата Ђорђа Новчића

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас