English   Srpski

Folder Извештаји о научној заснованости теме

Folder Архива

Documents

Select Toggle Title Download
pdf Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме и испуњеност услова кандидата Виолете Ђорђевић, маст. инж. маш. и предложеног ментора за израду докторске дисертације. На увиду јавности од 12.10. до 27.10.2022. године. Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас