English   Srpski

Folder Конкурси за избор наставника и сарадника

Folder Архива
Toggle Title Download
pdf Конкурс за избор једног сaрадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ужу научну област МЕХАНИЗАЦИЈА И НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. Пријава кандидата од 6.9. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ужу научну област МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТРУИСАЊЕ. Пријава кандидата од 6.9. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Пријава кандидата од 30.8. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО. Пријава кандидата од 30.8. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРИМЕЊЕНА ИНФОРМАТИКА У ИНЖЕЊЕРСТВУ са 50% радног времена. Пријава кандидата од 30.8. до 14.9.2023. године. Download
pdf Конкурс за избор два наставника у звање доцента за научну област РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ за ужу научну област ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ. Пријава кандидата од 30.8. до 14.9.2023. године. Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас