English   Srpski

Folder Статут ФМГ Краљево

Toggle Title Download
pdf Статут Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву - Пречишћен текст од децембра 2022. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву - одлука број 245/3. од 27.3.2023. године. Download
pdf Одлука о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву - одлука број 617. од 1.9.2022. године. Download
pdf Статут Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву - мај 2018. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву - Одлука бр. 1047 од 19.9.2018. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву - Одлука бр. 815 од 30.5.2019. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву - Одлука бр. 191/2 од 26.2.2020. године Download
pdf Одлука о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву - Одлука бр. 828 од 10.7.2020. године Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас