English   Srpski

Коначне ранг листе и резултати пријемног испита

Коначне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит за упис на Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у првом конкурсном року.

Коначна ранг листа за студијски програм Машинско инжењерство

Коначна ранг листа за студијски програм Грађевинско инжењерство

Коначна ранг листа за студијски програм Инжењерство заштите на раду

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас