English   Srpski

Први конкурсни рок за упис 2023/2024. године

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу расписује први конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија, школске 2023/2024. године.

У прву годину Основних академских студија, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву уписује студенте на следећим студијским програмима:

  • Машинско инжењерство  - 80 студената који се финансирају из буџета,
  • Грађевинско инжењерство - 40 студената који се финансирају из буџета и 3 студента који сами сносе трошкове студија,
  • Инжењерство заштите на раду - 40 студената који се финансирају из буџета.

Више информација о условима Конкурса можете видети на следећем ЛИНКУ.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас