English   Srpski

Прелиминарне ранг листе и резултати пријемног испита

Прелиминарне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит за упис на Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у првом конкурсном року.

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Машинско инжењерство

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Грађевинско инжењерство

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Инжењерство заштите на раду

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас