English   Srpski

Прелиминарне ранг листе и резултати пријемног испита

Прелиминарне ранг листе кандидата, који су полагали или им је признат пријемни испит за упис на један од студијских програма Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, у продуженом конкурсном року.

Прелиминарне ранг листe за све студијске програме

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас