English   Srpski

Folder Документи Факултета

Документи факултета везани за рад Факултета

Categories

Folder Дозвола за рад и уверења о акредитацији
Folder Статут ФМГ Краљево
Folder Закони и остали државни акти из области високог образовања
Folder Информатор о раду
Folder Правилници
Folder Програми
Folder Пословници
Folder Студентски парламент
Folder Издавачка делатност
Folder Пратећи документи
Folder Конкурси за избор наставника и сарадника
Folder Конкурси за избор ненаставног особља
Folder Избор наставника и сарадника
Folder Извештаји о научним и истраживачким изборима у звања
Folder Извештаји
Folder Извештаји о научној заснованости теме
Folder Докторске дисертације
Folder Магистарске тезе
Folder Приступна предавања
Folder Гостујућа предавања

Documents

Select Toggle Title

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас