Folder Конкурси за избор наставника и сарадника

Categories

Folder Архива

Documents

Select Toggle Наслов Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА - Пријава кандидата од 13.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Аутоматско управљање и флуидна техника - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Енергетика и заштита животне средине - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Производно машинство - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног једног сарадника у звање сарадника у настави за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Механизација и носеће конструкције - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download
pdf Конкурс за избор једног једног сарадника у звање сарадника у настави за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област Железничко машинство - Пријава кандидата од 20.10. до 28.10.2021. године Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас