Folder Конкурси за избор наставника и сарадника

Categories

Folder Архива

Documents

Select Toggle Наслов Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО - Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО - Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО - Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО - Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање редовног професора или ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Пријава кандидата од 07.07. до 22.07.2021. Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас