English   Srpski

Folder Пратећи документи

Documents

Select Toggle Title Download
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку пријаве докторске дисертације Download
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку оцене и одбране докторске дисертације Download
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку за избор у звање наставника Download
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку за избор у стручно, истраживачко односно научно звање Download
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку за избор у звање сарадника Download
document Zvanični memorandum fakulteta Download
default Zvanični logo Fakulteta Download
default Zvanični logo Univerziteta u Kragujevcu Download
document Šablon za prezentaciju u PowerPoint-u Download
Image Zvanični logo Fakulteta Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас