English   Srpski

Часопис Engineering Today

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је издавач научног часописа Engineering Today. Часопис се налази на web адреси: https://www.engineering-today.com

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас