Техничка решења

На овој страници можете наћи техничка решења произашла са рада на пројекатима.

Пројекат Развоја енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе, ТР 33027

 1. др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, др Миљан Марашевић, др Анђела Лазаревић, Ненад Стојић, Милош Николић
  Истосмерни реактор са системом за предгревање ваздуха за гасификацију   PDF
 2. др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, Милан Марјановић
  Хоризонтално ложиште на дрвни пелет и сечку за термичке снаге од 10 до 35 kW   PDF
 3. др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, др Миљан Марашевић, Ненад Стојић, Милош Николић, Ђорђе Новчић
  Ложиште са системом за самочишћење стакла пелет камина biolux 20 PDF

Пројекат Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина - ТР 37020 - Urban Noise

 1. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić, Aleksandra Petrović, Slobodan Todosijević
  Reverberaciona komora  PDF
 2. Zlatan Šoškić, Zoran Petrović, Branko Radičević i Nebojša Bogojević
  Softver za proračun lokalnih mapa buke  PDF
 3. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić
  Zvučna zaštita od industrijskih postrojenja u fabrici iverice u Ivanjici  PDF
 4. Zoran Petrović, Branko Radičević, Nebojša Bogojević i Jelena Tomić
  Baza podataka o izvorima buke u urbanoj sredini  PDF
 5. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov
  Akustičko zoniranje teritorije grada Niša   PDF
 6. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov
  NAISS model za proračun nivoa emisije buke drumskog saobraćaja u urbanim sredinama   PDF

Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина грађевинске и транспортне механизације ТР 35038

 1. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић
  Зглобна веза за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера  PDF
 2. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић
  Лабораторијско постројење зглобне везе за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера (M83), 2015  PDF

 

 

 

 

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас