English   Srpski

Докторске дисертације

Листа докторских дисертација на увиду јавности

 

Име кандидатаНазив дисертацијеИме ментора

Датум
објављивања

Владимир Ђорђевић

Интелигентни регулатори засновани на адаптивном динамичком програмирању

Извештај Комисије | Дисертација

проф. др Владимир Стојановић  2.2.2024.

Листа одбрањених докторских дисертација у установи

Име кандидатаНазив дисертацијеИме ментораДатум oдбране
Ненад Стојић Рекуператори за коришћење отпадне топлоте са ротационих цилиндричних површина
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Раде Карамарковић 22.6.2022.
Милош Николић

Повећање енергетске ефикасности малих хидроелектрана

Извештај комисије | Дисертација

проф. др Раде Карамарковић 22. 2. 2022.
Миодраг Миленковић-Бабић Уздужна стабилност и управљивост једномоторног нискокрилца погоњеног елисном погонском групом
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Новак Недић 24. 12. 2020.
Владан Грковић Развој модела за интеграцију система одлучивања у процес конфигурације сложених производа
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Милан Коларевић 30. 9. 2020.
Спасоје Трифковић Геометријска идентификција елемената носеће структуре претоварних мосних дизалица са утоварно-истоварним колицима
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Миломир Гашић 23. 7. 2020.
Марина Бошковић Савремени приступи у кинематичкој и динамичкој оптимизацији раванских механизама
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Радован Булатовић 27. 12. 2018.
Aлександар Николић Статичка и динамичка анализа еластичног штапа променљивог пресека методом дискретизације на круте сегменте
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Славиша Шалинић 30. 1. 2018.
мр Горан Михајловић Утицајни параметри на радну способност осцилаторних транспортних платформи за просејавање влажних материјала
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Миломир Гашић 29. 9. 2017.
мр Раде Васиљевић Утицајни параметри на динамичко понашање носеће конструкције порталних дизалица великих носивости
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Миломир Гашић 21. 12. 2016.
Александра Петровић Оптимизација путање глодала при контурној обради великим брзинама резања
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Љубомир Лукић 6. 7. 2016.
мр Бранко Радичевић Развој модела одлучивања за избор оптималне смеше звучно апсорпционих материјала
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Милан Коларевић 28. 9. 2016.
мр Саша Продановић Пројектовање ПИД регулатора за мултиваријабилне процесе
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Новак Недић 27. 9. 2016.
мр Мишо Бјелић Карактеризација геометрије и микроструктуре шава на бази топлотног и металуршког модела МАГ поступка заваривања као основа за одређивање параметара технологије
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Милан Коларевић 23. 9. 2016.
мр Горан Миодраговић Развој напредних биолошки инспирисаних алгоритама за решавање оптимизационих проблема примењене механике
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Радован Булатовић 2015.
мр Небојша Здравковић Утицајни параметри зглобно везаних сегмената на еласто-динамичку стабилност стрела аутодизалица
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Миломир Гашић 2015.
Милан Бижић Истраживање утицајних параметара у интеракцији точак-шина на стабилност кретања железничких возила
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Драган Петровић 2015.
мр Небојша Богојевић Развој методе за оцену квалитета симулације динамичког понашања железничких возила
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Војкан Лучанин 2015.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас