English   Srpski

Уговор са Ветеринарским специјалистичким институтом Краљево

У уторак, 5.7.2022. године, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву потписан је уговор између Ветеринарског специјалистичког института из Краљева и Факултета за машинство и грађевинарство.

Уговор се односи на студенте студијског програма Инжењерство заштите на раду, који ови уговором добијају могућност, да један део лабораторијских вежби обаве у лабораторијама Ветеринарског специјалистичког института.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас