English   Srpski

Чланство у ДИМК Србије

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је на седници Скупштине одржаној 26.12.2023. године, изабран за члана Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије (ДИМК). Факултет ће дати свој допринос раду ове организације и надамо се будућој успешној сарадњи.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас