English   Srpski

Лабораторија за креирање и структурну анализу дигиталних прототипова у машиноградњи

Лабораторија се налази у просторији бр. 211 зграде бр. 2 Факултета и поседује следећу опрему:

 • DELL CAD радна станица за структурну анализу применом МКЕ – 4 комада
 • Fujitsu‐Siemens рачунар за креирање дигиталних прототипова – 4 комада
 • Creality Sermoon 3D штампач за пластику – 1 комад
 • HP DesignJet T520 штампач великих формата ‐ плотер (максималан формат А0) у боји – 1 комад
 • EPSON EB‐575Wi мултифункционални пројектор са интерактивном таблом – 1 комад
 • HP LaseJet MFP M479fdw мултифункционални штампач у боји – 1 комад
 • пратећа струјна и мрежна опрема и намештај.

Софтверски пакети за које постоје академска и/или комерцијална лиценца и који би се користили у раду Лабораторије су:

 • Autodesk AutoCAD
 • Autodesk Inventor Professional
 • CREO
 • Autodesk Inventor Nastran
 • SCiA Engineer
 • Idea Statica
 • Ansys
 • Autodesk Fusion 360
 • Autodesk Moldflow
 • Autodesk CFD

Ужа научна област делатности и чланови

Лабораторија ради у оквиру Центра за грађевинску и транспортну механизацију (у даљем тексту Центар). Научно‐стручне активности Лабораторије припадају ужој научној области Механизација и носеће конструкције.

Чланови Лабораторије су бирани за наведену ужу научну област:

 1. др Миле Савковић, ред. проф.
 2. др Горан Марковић, ванр. проф.
 3. др Небојша Здравковић, ванр. проф.
 4. Марко Тодоровић, асистент
 5. Предраг Младеновић, сарадник у настави

Научно‐стручне активности: 

 • извођење наставе за предмете
  o Структурна анализа конструкција
  o Компјутерско моделирање конструкција 2
  o Металне конструкције у машиноградњи
  o Транспортни уређаји
  o Дизалице
  o Грађевинске и рударске машине
  o Постројења за коси транспорт
 • научна истраживања и верификација резултата научно‐истраживачког рада применом МКЕ при писању научно‐стручних радова, раду на докторским дисертацијама и научно‐
  истраживачким пројектима
  • коришћење Лабораторије за израду завршних радова студената
  • извођење обука за рад трећих лица у наведеним софтверским пакетима
  • коришћење Лабораторије за промотивне активности
  • израда пројеката и елабората трећим лицима из области креирања и структурне анализе
  • дигиталних прототипова у машиноградњи и носећих конструкција уз примену МКЕ опште намене
  • израда пројеката и елабората трећим лицима из области креирања и структурне анализе дигиталних прототипова у машиноградњи и носећих конструкција уз примену МКЕ који
   захтевају прорачун према групи европских стандарда за пројектовање конструкција (The Structural Eurocode programme):

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас