English   Srpski

Конкурс за стипендирану мобилност студената докторских студија

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за краткорочну стипендирану мобилност студената у оквиру Еразмус+ програма: SMS - Student mobility for studies.

Continue Reading

Print

Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма: SMP - Student mobility for traineeship.

Continue Reading

Print

Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху учења

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану дугорочну мобилност студената у сврху учења у оквиру Еразмус+ програма: SMS - Student mobility for studies.

Continue Reading

Print

Конкурс за стипендирану мобилност наставног кадра

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност наставног кадра свих чланица Универзитета у Крагујевцу (STA: Staff mobility for teaching). За мобилност са партнерским установама у Алжиру доступне су 2 стипендије.

Continue Reading

Print

Конкурс за стипендирану мобилност ненаставног кадра

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност ненаставног кадра свих чланица Универзитета у Крагујевцу (STТ: Staff mobility for training).

Continue Reading

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас