English   Srpski

Поновно стицање статуса студента

Бивши студенти Факултета за машинство и грађевинараство у Краљеву којим је престао статус студента, а желе да упишу школску годину, треба да поднесу захтеве за поновно стицање статуса студента у школској 2022/2023. години, најкасније до 15. септембра 2022. године.

Continue Reading

Print

Престанак статуса студента

Студенти којима је истекао троструки број година од уписа факултета морају да заврше студије до краја ове школске године, или ће им, у супротном, престати статус студента.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас