English   Srpski

Дан е-Науке на Универзитету

У претходном периоду Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије покренуло је иницијативу за оснивањем портала еНауке – обједињеног националног информационог система научноистраживачке делатности, чији су главни задаци подршка и развој научноистраживачког сектора кроз дигитализацију.

Continue Reading

Print

Свечано обележавање Дана Факултета

На свечаној седници одржаној 3. новембра 2023. године, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву свечано је прославио свој дан, којим су обележене 63 годинe од почетка универзитетске наставе, 41 година правног лица и 36 година самосталног рада Факултета.

Continue Reading

Print

Поново у друштву најбољих

Станфорд универзитет традиционално прикупља и анализира базу података, на основу стандардизованих показатеља којом је, према последњим подацима, обухваћено преко 100.000 најбољих светских научника, класификованих у 22 научне области и 174 подобласти.

Continue Reading

Print

Златни бруцоши генерације 1973/1974

У сусрет новој школској години на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву настављена је традиција доделе златних индекса поводом прославе 50 година од уписа факултета. Наиме, у четвртак 28. 9.2023. године на ФМГ је одржана свечана додела индекса студентима који су давне школске 1973/1974. године уписали Центар за ванредне студије Машинског факултета у Београду при Фабрици вагона Краљево.

Continue Reading

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас