English   Srpski

Предавање др Вукмана Човића

У петак 24. 04. 2009. године проф. др Вукман Човић са Машинског факултета у Београду, представиће рад под насловом

Љапунов-Козловљев метод у сингуларним случајевима

У раду се даје приказ Љапунов - Козловљевог метода, са посебним освртом на оригиналне резултате наших истраживача, који се односе на проширење овог метода на механичке системе са сингуларном кинетичком енергијом и Релијевом дисипативном функцијом.

Рад ће бити представлен у Конфернцијској сали са почетком у 13:30 часова.

Print

Презентација програма мобилности студената

У четвртак, 20. јануара 2011. године, у 13 часова, Универзитетски центар за развој каријере и саветовање студената одржаће презентацију програма мобилности студената – Базилеус III. Након презентације, од 14 часова, одржаће се радионица за писање CV-a и мотивационог писма, за све оне којима је потребна помоћ око аплицирања. Презентација ће се одржати у (учионица).

Додатне информације

Print

Презентација о научно-истраживачком скупу МСЕ 2010

У четвртак, 23.12.2010. год. са почетком у 13:30 сати, у конференцијској сали, одржаће се презентација на којој ће студенти нашег Факултета говорити о научно-истраживачком скупу MSE 2010 (http://www.dgm.de/dgm/mse-congress/), одржаном у Дармштаду, Немачка.

Студенти ће говорити о стеченим искуствима као и могућностима учешћа студената на другим научним скуповима. Позивају се сви заинтересовани да присуствују предавању.

Print

Стручно предавање др Ђанђакома Минака

Доц. др Ђанђакомо Минак са Универзитета у Болоњи одржаће у понедељак и уторак, 6. и 7. 12. 2010. на Машинском факултету предавања Research on composite materials in the University of Bologna и Research and Technology Transfer in Mechanical Engineering Department of the University of Bologna.

Предавања ће бити одржано у конференцијској сали у термину од 13 до 14 часова.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас