English   Srpski

Упис студенaта виших година

Сви студенти су дужни да регулишу свој статус уписом у 2023/2024. школску годину. Упис године ће се обавити у периоду од 18. септембра до 6. октобра 2023. године, у студентској служби ФМГ Краљево, од 10:00 до 12:00 часова.

Continue Reading

Print

Продужење статуса студента

Студенти којима истиче двоструки број школских година предвиђених за завршетак студијског програма, а желе да продуже статус студента у школској 2023/2024. години, треба да поднесу захтев за продужење статуса студента најкасније до 8.9.2023. године.

Print

Рок за подношење захтева

Бивши студенти Факултета за машинство и грађевинараство у Краљеву којим је престао статус студента, а желе да упишу школску годину, треба да поднесу захтеве за поновно стицање статуса студента у школској 2023/2024. години, најкасније до 15. септембра 2023. године.

Continue Reading

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас