English   Srpski

Иновациони инкубатор на ФМГ Краљево

У среду 29.11.2023. године у згради Владе Републике Србије министарка науке, технолошког развоја и иновација др Јелена Беговић свечано је уручила уговоре о финансирању пројеката у оквиру Програма формирања и развоја иновационих инкубатора у научноистраживачким организацијама у Републици Србији.

Међу 14 научноистраживачких организација којима је одобрено финансирање пројеката, налази се и Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у чије име су уручењу уговора присуствовали проф. др Милан Бижић, продекан за научноистраживачки рад, и Тања Миодраговић, координатор будућег иновационог инкубатора на факултету.

Основни циљ пројекта, који ће се реализовати у трајању од 12 месеци, је формирање иновационог инкубатора који ће системски радити на промоцији иновационог предузетништва и развоју предузетничког духа, пре свега међу студентима, као и на пружању неопходне подршке и помоћи свима онима који имају иновативне и предузетничке идеје и желе да их пласирају на тржиште.

Пројекат ће се реализовати у непосредној сарадњи са Научно технолошким парком из Чачка и уз подршку и помоћ других чланица иновационог екосистема Србије.

Галерија

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас