English   Srpski

Грађевинарство

У тренутку формирања новог студијског програма под називом - грађевинско инжењерство, 2012. године јавила се и потреба за формирањем посебне катедре на Факултету. Доласком првих наставних кадрова, стално запослених на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, 2014. године долази и до коначног оснивања Катедре за грађевинарство. Катедра за грађевинарство је основана за потребе реализације наставе на заједничком студијском програму - грађевинско инжењерство, који се реализује у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Катедра за грађевинарство, која тренутно броји седам запослених,  једна је од најмлађих катедри на Факултету по више параметара; како према датуму оснивања, тако и према просечном броју година њених чланова. Треба истаћи да су чланови Катедре за грађевинарство стручњаци у решавању најразличитијих научних и стручних проблема из следећих научних области: технологија бетона, бетонске конструкције, геотехника, статика конструкција, хидротехника, архитектура, саобраћајнице и др.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Владимир Мандић, доцент

Наставници

др Ива Деспотовић, доцент

др Бојан Милошевић, доцент

др Владимир Мандић, доцент

Сарадници

Јована Бојковић, виши стручни сарадник

Маријана Јанићијевић, асистент

Стефан Михајловић, асистент

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас