Производно машинство

КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Катедра се бави наставом и истраживањем у области производног машинства.

Циљ катедре је да се како индустријском, тако и ширем окружењу, обезбеде висококвалификовани кадрови, који су стручно и научно оспособљени за решавање комплексних проблема из следећих области производног машинства:

Производни и обрадни  процеси

 • нумерички управљане машине алатке;
 • пројектовање и оптимизација обрадних процеса;
 • пројектовање алата и прибора;
 • моделирање, анализа и симулација производних процеса ;
 • рачунарски интегрисане технологије;

Рачунарски  интегрисани  производни системи

 • савремене научне дисциплине и примена рачунара у производном машинству;
 • интегрисано пројектовање и развој производа и процеса CAD/CAPP/CAM;
 • информатика и микропроцесорско управљање;
 • флексибилна аутоматизација, флексибилни технолошки системи, роботизовани производни системи;

Организовање, управљање, одржавање и контрола производних процеса

 • примењени инжењеринг и управљање пројектима;
 • пословна политика и предузетништво;
 • менаџмент производње и техничка логистика;
 • менаџмент и инжењерство квалитета;
 • дијагностика, одржавање и експлоатација производних погона и постројења;
 • линеативна производња.

У оквиру Катедре за производно машинство постоје следећи научно-истраживачки центри и лабораторије:

 • Центар и лабораторија за акустику и техничку дијагностику;
 • Центар и лабораторија за производне технологије;
 • Центар и лабораторија за спајање и испитивање материјала;
 • Лабораторија за прецизна мерења;
 • Лабораторија за заштиту од буке.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Милан Коларевић, редовни професор

Наставници

др Милан Коларевић, редовни професор

др Мирко Ђапић, ванредни професор

др Бранко Радичевић, доцент

др Александра Петровић, доцент

др Мишо Бјелић, доцент

др Владан Грковић, доцент

Сарадници

Марина Ивановић, асистент

Стефан Пајовић, сарадник у настави

Истраживачи

Тања Миодраговић, истраживач приправник

Младен Расинац, истраживач приправник

Стипендисти

Јована Перић

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас