English   Srpski

Студентски парламент

 

Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету и Универзитету.

Студентски парламент има 17 чланова с тим да по правилу свака година студија има најмање једног представника.

Право да бирају и буду бирани за чланове студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години, у којој се бира студентски парламент.

  SP logo 2


Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године, тајним и непосредним гласањем.

Поступак кандидовања и гласања за чланове Студентског парламента Факултета ближе се уређује Правилником о Студентском парламенту. Факултет је дужан да на почетку школске године студенте упозна са њиховим правима, обавезама и одговорностима утврђеним студијским програмом, путем општег акта, који је доступан студентима Факултета.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје годину дана.

Студентски парламент у новом сазиву почео је са радом 28. августа 2022. године, након конститутивне седнице и избора који су се одржали 27. априла 2022. године.

САЗИВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА:

Председник Студентског парламента:
Мирослав Видић, студент треће године основних академских студија

Потпредседница Студентског парламента:
Ружица Вујовић, студенткиња друге године основних академских студија

Потпредседник Студентског парламента:
Његош Благојевић, студент прве године основних академских студија

Студент продекан:
Ивана Рачовић, студенткиња треће године основних академских студија

Остали чланови:

 • Стефан Аџић - студент друге године докторских академских студија
 • Милица Миодраговић - студенткиња мастер академских студија
 • Ђорђе Цветковић - студент четврте године основних академских студија
 • Бобан Жупањац -  студент треће године основних академских студија
 • Ленка Ерац - студенткиња треће године основних академских студија 
 • Иван Лазић - студент друге године основних академских студија 
 • Срећко Новаковић - студент друге године основних академских студија,
 • Нејра Кучевић - студенткиња друге године основних академских студија,
 • Марија Коматина - студенткиња прве године основних академских студија
 • Никола Јовић - студент прве године основних академских студија,
 • Богдан Пајовић - студент прве године основних академских студија,
 • Анђела Миленковић - студенткиња прве године основних академских студија,
 • Крстина Белоица - студенткиња прве године основних академских студија,
Представници студената нашег парламента за Студентски парламент Универзитета су: Стефан Аџић, Његош Благојевић и Мирослав Видић.

Документи везани за рад Студентског парламента:

pdfПравилник о изборима за Студентски парламент

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас