English   Srpski

Продужење статуса студента

Студенти којима истиче двоструки број школских година предвиђених за завршетак студијског програма, а желе да продуже статус студента у школској 2023/2024. години, треба да поднесу захтев за продужење статуса студента најкасније до 8.9.2023. године.

Print

Рок за подношење захтева

Бивши студенти Факултета за машинство и грађевинараство у Краљеву којим је престао статус студента, а желе да упишу школску годину, треба да поднесу захтеве за поновно стицање статуса студента у школској 2023/2024. години, најкасније до 15. септембра 2023. године.

Continue Reading

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас