English   Srpski

Ненаставно особље

 

Снежана Радосављевић Секретар Факултета
Црнка Живчић Руководилац финансијско – рачуноводствених послова
Небојша Новаковић Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове
Милош Радомировић Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања шеф
Виолета Савић Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Тања Миодраговић Самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности
Милена Гочобија Дипломирани библиотекар
Бојан Белоица Пројектант информационих система и технологија
Слободан Букарица Техничар одржавања информационих система и технологија
Милица Пановић Пословни секретар
Тања Станишић Референт за правне, кадровске и административне послове
Милорад Стамболић Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима
Дејан Поскуричић Домар/мајстор одржавања
Срђан Павловић Домар/мајстор одржавања
Снежана Букарица Чистачица
Тијана Ђуровић Чистачица
Нада Милосављевић Чистачица
Ивана Марковић Чистачица
Зорица Нешовић Чистачица
Далиборка Јанковић Чистачица
Невенка Ердоглија Чистачица

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас