English   Srpski

Ненаставно особље

 

Снежана Радосављевић Секретар Факултета
Црнка Живчић Руководилац финансијско – рачуноводствених послова
Милош Радомировић Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања шеф
Бојан Белоица Пројектант информационих система и технологија
Милица Пановић Пословни секретар
Небојша Новаковић Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове
Виолета Савић Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Милена Гочобија Дипломирани библиотекар
Тања Станишић Референт за правне, кадровске и административне послове
Слободан Букарица Техничар одржавања информационих система и технологија
Милорад Стамболић Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима
Дејан Поскуричић Домар/мајстор одржавања
Срђан Павловић Домар/мајстор одржавања
Снежана Букарица Чистачица
Тијана Ђуровић Чистачица
Нада Милосављевић Чистачица
Ивана Марковић Чистачица
Зорица Нешовић Чистачица
Далиборка Јанковић Чистачица
   

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас