English   Srpski

Сарадници

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву наставу обављају сарадници:

 

АСИСТЕНТИ

СТИПЕНДИСТИ

  • Јована Перић, стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ужа научна област: Производно машинство;

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас